Philips CT1208/SBUA10A7 user manual download (Page 6 of 30)

Languages: Slovak
Pages:30
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 30
4
Pre optimalizovanie kapacity batérie umožnite jej vybitie 3 krát za sebou.
Potom pre udržanie optimálnej kapacity nečakajte, pokiaľ indikátor
ukazuje úplné vybitie (tzn. na indikátore batérie svieti len jeden dielik).
Odpojte batériu, ak nepoužívate telefón niekoľko dní.
Telefón môžete počas nabíjania používať.
Ak je batéria úplne vybitá, ikonka batérie sa zobrazí dve až tri minúty
po začatí nabíjania. Počas tejto doby nemôžete telefonovať.
1
Keď je batéria a kryt batérie zasunutý do telefónu, Zapojte konektor
do pravej zdierky v základni telefónu.
2
Potom zasuňte transformátor do zásuvky.
Indikátor sa hýbe
batéria sa nabíja.
Indikátor sa ustálil
batéria je nabitá.
3
Záleží na sieti a podmienkach používania, čas hovoru je od 1.40 do 4hodín
a pohotovostný režim od 8 do 15 dní.
L
Jediná možnosť ako vypnúť nabíjačku, je jednoducho ju vytiahnuť zo zásuvky.
Telefón pripojený k nabíjačke pri nabitej batérii nemá za následok zničenie
telefónu.
Prispôsobenie telefónu
Svoj telefón si môžete prispôsobiť odňatím predného a zadného krytu a ich
nahradením inými krytmi.
L
Vždy musíte vybrať batériu keď si prispôsobujete telefón.
Sample