Philips CT1208/SBUA10A7 user manual download (Page 5 of 30)

Languages: Slovak
Pages:30
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 30
3
Začíname
L
Prečítajte si pozorne bezpečnostné inštrukcie v časti „Bezpečnostné opatrenia“
pred prvým použitím.
Vloženie SIM karty
Nabíjanie batérie
L
Váš telefón je napájaný dobíjateľnou batériou.
Vezmite prosím v úvahu, že pre plné znovunabitie by mala byť nabíjačka
pripojená okolo 10 až 14 hodín. (napr. po celú noc.)
1
Stlačte vrch krytu batérie a odsuňte ho.
L
Presvedčte sa, že telefón je vypnutý, skôr ako zložíte kryt batérie.
2
Vyberte batériu zdvihnutím dolnej časti (1), batériu nadvihnite
a potiahnite dolu (2).
3
Vložte SIM kartu do výrezu pod kovový držiak až na doraz.
Dajte pozor, aby zastrihnutý roh karty bol v správnej polohe.
4
Zasuňte batériu k hornej hrane výrezu (1) a zadnú časť
zatlačte dole (2).
5
Vložte kryt batérie, zasuňte ho dokiaľ západka nezapadne.
Sample