Philips CT1208/SBUA10A7 user manual download (Page 3 of 30)

Languages: Slovak
Pages:30
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 30
1
Obsah
Stručný prehľad
.................
2
Začíname
.............................
3
Vloženie SIM karty
..................
3
Nabíjanie batérie
.....................
3
Prispôsobenie telefónu
...........
4
Vypnutie/Zapnutie
a PIN kód
..................................
6
Karusel (kruhové menu)
........
6
Základné vlastnosti
...........
7
Displej v pohotovostnom
režime
.........................................
7
Symboly
...............................................
7
Volanie
........................................
7
Prijatie a ukončenie
hovoru
.........................................
8
Tiesňové volanie
.......................
8
Zablokovanie/odblokovanie
klávesnice
...................................
8
Rýchla voľba*
............................
9
Nastavenie
..........................
9
Úvod
............................................
9
Zvuky
..........................................
9
Displej
.......................................
10
Bezpečnosť
..............................
10
Čas a dátum
...........................
11
Registrovať
...............................
11
Nastavenie volaní
..................
11
Mená, hovory a správy..12
Úvod
.........................................
12
Vkladanie textu
.....................
12
Mená
........................................
14
Odkazy
....................................
15
Zoznam hovorov
...................
17
Rozšírené funkcie*
.........
17
Úvod
.........................................
17
Euro konvertor*
.....................
17
Kalkulačka
..............................
18
Budík
........................................
18
Počítadlá hovorov
..................
18
Služby siete
......................
19
Tónová voľba (DTMF)
.........
19
Uskutočnenie druhého
hovoru*
....................................
19
Prijatie druhého hovoru*
.....
19
Opakovaná voľba*
...............
19
Bezpečnostné
opatrenia
..........................
20
Riešenie problémov
.......
24
Register
.............................
26
Originálne príslušenstvo
Philips
................................
27
Sample