Philips CT1208/SBUA10A7 user manual download (Page 28 of 30)

Languages: Slovak
Pages:30
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 30
26
Register
L
* Poskytuje váš operátor
** Záleží na zmluve s operátorom. Prosím kontaktujte vášho operátora pre bližšie
informácie.
DTMF
(Dual Tone Multi Frequency). Tiež nazývaná Tónová voľba. Tieto tóny sú
telefónom vysielané do siete a umožňujú funkcie ako záznamníky, heslá, atď.
Sieť GSM
Globálny systém mobilných telekomunikácií. Tento telefón používa túto
normu.
Domovská
sieť
Sieť operátora s ktorým máte zmluvu.
Domovská
zóna**
Zvláštna zóna v sieti vášho operátora. Ikona „Home zone“ ukazuje že sa
práve v tejto sieti nachádzate.
Pohotovostný
stav displeja
Stav displeja po zaregistrovaní do siete a prechode do pohotovostného
režimu.
Viac hovorov
Príjem dvoch hovorov, jeden je aktívny a druhy čaká.
PIN kód*
Osobné identifikačné číslo. Je to heslo chrániace SIM kartu.
Kód PIN2*
Heslo umožňujúce prístup k niektorým funkciám, ktoré sú závislé na SIM
karte.
Verejné
mená
Funkcia, ktorá umožňuje zakázanie volania na vybrané čísla.
Kód PUK/
PUK2*
Heslo slúžiace k odblokovaniu SIM karty po troch neúspešných pokusoch
zadať kód PIN alebo PIN2.
Roaming
Použitie telefónu v inej sieti než domovskej, najčastejšie v zahraničí.
SIM karta*
Identifikačná karta užívateľa (Subsriber Identification Module card).
Umožňuje vám prístup do siete operátora, s ktorým máte zmluvu.
SMS**
Služba krátkych správ (Short Message Service). Umožňuje odosielať
a prijímať krátke textové správy.
Textový
vstup T9
TM
Rýchly spôsob zadávania textu pomocou len jedného stlačenia klávesy na
znak (pozrite na stranu 13).
Sample