Philips CT1208/SBUA10A7 user manual download (Page 27 of 30)

Languages: Slovak
Pages:30
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 30
25
Pri nabíjaní ikonka
batérie zostáva
prázdna a bliká
Dobíjajte batériu len v prostredí s okolitou teplotou medzi 0°C
(32°F) a 50°C (113°F). V ostatných prípadoch sa obráťte na
distribútora.
Nie ste si istý, či
prijímate hovory
správne
Pre prijímanie všetkých hovorov sa uistite, že žiadna z volieb
„Conditional call forward“, alebo „Unconditional call forward“ nie
je aktivovaná. Je to závislé od siete a vašej zmluvy s operátorom, ale
displej môže zobrazovať nasledovné ikonky:
F
zapnuté presmerovanie všetkých hovorov na číslo
f
zapnuté presmerovanie všetkých hovorov do hlasovej
schránky.
Tiež majte na vedomí, že telefón automaticky vypne zvonenie
vibrátorom a podsvietením keď teplota telefónu prekročí 60° C.
V tomto prípade môžete stále prijímať hovory, ale nemusíte byť na
ne upozornený, napr: keď je zvonenie nastavené na „Ticho“.
Keď chcete použiť
nejakú voľbu
z menu, displej
ukazuje
Nepovolené
Mnohé funkcie záležia na operátorovi a sú dostupné len vtedy, keď
to dovoľuje sieť a vaša zmluva s operátorom. Obráťte sa na vášho
operátora pre podrobnejšie informácie.
Displej ukazuje
Chyba SIM
Uistite sa, či je SIM karta správne vložená (viď str. 3). SIM karta
môže byť poškodená. Obráťte sa na vášho operátora.
Displej ukazuje
IMSI chyba
Problém sa týka vašej zmluvy. Obráťte sa na operátora.
Displej ukazuje
Vložiť SIM
Uistite sa, či je SIM karta správne vložená (viď str. 3). Ak problém
pretrváva, je možné, že SIM karta je poškodená. Obráťte sa na
vášho operátora.
Sample