Philips CT1208/SBUA10A7 user manual download (Page 21 of 30)

Languages: Slovak
Pages:30
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 30
19
Nastavenie Ceny za impulz. Vložte použitú menu (max. 3 znaky) a potom cenu
za jednotku.
Informácie o poslednom hovore
Zobrazí dĺžku a cenu vášho posledného hovoru (záleží na zmluve s operátorom).
Služby siete
Tónová voľba (DTMF)
Telefón vysiela riadiace kódy DTMF (Dual Tone Multiple Frequency), tiež
nazývané „tónová voľba“. Tieto riadiace kódy umožňujú prístup pomocou
telefónu k diaľkovo ovládaným zariadeniam (záznamníky apod.). Napríklad pre
vypočutie záznamov musíte postupovať nasledovne:
Displej ukazuje: 0123456789w9876p3. Vytočte stlačením na
)
.
Uskutočnenie druhého hovoru*
Uskutočniť druhý hovor počas aktívneho hovoru, alebo počas čakajúceho
hovoru môžete vytočením druhého čísla a stlačením
)
. Medzi hovormi
môžete prepínať.
- Na prepnutie medzi hovormi stlačte
,
a vyberte
Vymeniť
.
- Pre ukončenie aktívneho hovoru stlačte
(
.
- Ukončenie čakajúceho hovoru: vyberte
Vymeniť
a stlačte
(
.
Prijatie druhého hovoru*
Môže sa stať, že sa vám niekto snaží dovolať počas prijatého hovoru. V tomto
prípade telefón vydá zvukový signál oznamujúci druhý hovor a na displeji sa
objaví „Ďalší hovor“. Stlačte
)
pre prijatie druhého hovoru alebo
(
pre jeho
zamietnutie.
Opakovaná voľba*
Keď je volané číslo obsadené, telefón vám umožňuje toto číslo automaticky
opakovane vytáčať. Zvukový signál vás informuje o opakovanom vytáčaní a iný
zvukový signál vás informuje o tom, že došlo ku spojeniu. Stlačte
)
pre prijatie
hovoru, alebo akúkoľvek klávesu pre zrušenie opakovaného vytáčania.
Akákoľvek akcia na vašom telefóne opakovanú voľbu zruší.
L
* Záleží na type zmluvy, obráťte sa na vášho operátora pre bližšie informácie.
Cena za jedn.
Inf. po posl. hov.
Vložte vaše číslo
Stlačte dlho
#
Vložte vaše
heslo
Stlačte dlho
#
Vložte kód
„Nová správa“
napr.:
0123456789
„Wait“ signál
napr.: 9876
signál „Pause“
3
Sample