Philips CT1208/SBUA10A7 user manual download (Page 9 of 31)

Languages: Polish
Pages:31
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 31
7
Główne cechy
Stan gotowości
Po włączeniu i wprowadzeniu kodu PIN (patrz str. 6), telefon znajduje się
w stanie gotowości. Na ekranie są wyświetlane jednocześnie różne symbole.
L
Brak symbolu
n
oznacza, że telefon jest poza zasięgiem sieci komórkowej, tzn.
prawdopodobnie znajduje się w miejscu, do którego nie dociera sygnał radiowy.
Podczas obsługi innych funkcji telefonu tryb gotowości włącza się automatycznie
po upływie 2 minut od ostatniego naciśnięcia przycisku.
Symbole
Wykonywanie połączenia
L
Przed pierwszym połączeniem upewnić się, czy został wprowadzony kod PIN
(patrz str. 6). W razie potrzeby podany przez operatora kod PIN można
zmienić, tak jak to opisano na str. 11.
A
Włączony
budzik
.
M
W
skrzynce głosowej
jest nowa
wiadomość.
Q
Wyłączony dzwonek
- przy
połączeniu telefon nie dzwoni.
L
Blokada klawiatury -
zabezpiecza przyciski
przed przypadkowym naciśnięciem.
V
Alarm wibracyjny
- Połączenia
przychodzące są sygnalizowane alarmem
wibracyjnym.
R
Roaming
- Symbol jest widoczny, gdy telefon
jest podłączony do sieci obcego operatora
(podczas pobytu zagranicą).
s
Otrzymano nową
wiadomość SMS
.
H
Strefa podstawowa
- Strefa przypisana
przez operatora sieci komórkowej.
Dostępność funkcji zależy od operatora.
S
Zapełniona pamięć wiadomości
SMS
- aby odebrać nowe wiadomości
trzeba skasować.
B
Bateria
- Paski oznaczają stan baterii
(4
= całkowicie naładowana, 1
=
wyczerpana).
F
Bezwarunkowe przekazywanie
połączeń na wybrany numer
-
wszystkie połączenia przychodzące są
przekazywane na wybrany numer a nie
do poczty głosowej.
N
a
Sieć GSM :
Telefon znajduje się w zasięgu
sieci.
q
Natężenie sygnału :
Im więcej pasków,
tym większa moc sygnału radiowego sieci.
f
Bezwarunkowe przekazywanie połączeń do skrzynki głosowej
-
wszystkie połączenia
przychodzące są przekazywane do skrzynki głosowej.
Sample