Philips CT1208/SBUA10A7 user manual download (Page 7 of 31)

Languages: Polish
Pages:31
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 31
5
2
Unieść dźwignię blokady (1), a następnie wysunąć baterię
(2).
3
Podważyć brzegi przedniego panela obudowy, tak jak to
przedstawiono na rysunku obok, a następnie lekko go
unieść.
4
Górną część panela wysunąć z zaczepów mocujących.
L
Po zdjęciu przedniego panela obudowy zachować ostrożność, aby
nie uszkodzić przycisków, które są wówczas nieosłonięte
.
5
Z uprzednio zdjętego panela przedniego wyjąć klawiaturę
i przełożyć ją do nowego panela.
6
Założyć tylni panel obudowy: zamocować go w zawiasach
w
górnej części telefonu (1), a następnie docisnąć aż do
zablokowania zatrzasków (2).
Sample