Philips CT1208/SBUA10A7 user manual download (Page 6 of 31)

Languages: Polish
Pages:31
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 31
4
1
Po włożeniu baterii i zamknięciu obudowy podłączyć ładowarkę (jest
dostarczana w zestawie z telefonem). Podłącza się ją do prawej części
gniazda znajdującego się na spodzie telefonu.
2
Ładowarkę podłączyć do łatwo dostępnego gniazdka sieciowego.
Paski wewnątrz symbolu poruszają się
trwa ładowanie baterii.
Paski nieruchome
bateria jest już naładowana
.
3
W zależności od sieci oraz warunków użytkowania, czas rozmów wynosi
od 1 h 40 min do 4 h, natomiast czas gotowości wynosi od 8 do 15 dni.
L
Ładowarkę wyłącza się wyjmując ją z gniazdka sieciowego. Dlatego trzeba
podłączać ją do łatwo dostępnego gniazdka. Pozostawienie podłączonej
ładowarki po naładowaniu baterii nie grozi uszkodzeniem baterii.
Dostosowanie wyglądu telefonu do indywidualnych upodobań
Przedni oraz tylni panel obudowy telefonu można samodzielnie zdejmować
i wymieniać. Dzięki temu użytkownik może dostosować wygląd telefonu do
indywidualnych upodobań.
L
Przed wymianą obudowy wyłączyć telefon, a następnie wyjąć baterię.
1
Nacisnąć górną część pokrywy baterii, a następnie wysunąć
ją.
L
Przed zdjęciem pokrywy baterii wyłączyć telefon.
Sample