Philips CT1208/SBUA10A7 user manual download (Page 5 of 31)

Languages: Polish
Pages:31
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 31
3
Uruchamianie
L
Przed rozpoczęciem użytkowania telefonu trzeba zapoznać się z informacjami
dotyczącymi bezpieczeństwa.
Wkładanie karty SIM
Ładowanie baterii
L
Telefon jest zasilany z baterii (akumulatora), którą można wielokrotnie ładować.
W celu pełnego naładowania baterii, ładowarka powinna być podłączona przez
10 do 14 godzin (np. pozostawić telefon do ładowania na noc).
Aby uzyskać pełną pojemność baterii trzeba wykonać 3 cykle pełnego
ładowania/rozładowania baterii. Następnie, aby zapewnić optymalną pracę
telefonu, ładowanie można rozpoczynać, gdy widoczna jest tylko jedna kreska
w symbolu baterii. Aby przedłużyć żywotność baterii, rozładowywać ją całkowicie
co najmniej raz na pół roku.
Przed kilkudniową przerwą w użytkowaniu telefonu wyjąć z niego baterię.
Podczas ładowania telefon może być używany.
Jeżeli bateria jest całkowicie rozładowana, to symbol baterii pojawi się dopiero
po 2 - 3 minutach od podłączenia ładowarki. W tym czasie nie można używać
telefonu.
1
Kartę SIM wyjąć z okładki, a następnie całkowicie wsunąć ją
do uchwytu, tak aby styki karty były skierowane do dołu.
Ścięty róg karty musi być skierowany, tak jak na rysunku
obok.
2
Całkowicie wsunąć baterię do komory (1), a następnie
przesunąć do dołu dzwignię blokady, która znajduje się na
baterii (2).
3
Założyć pokrywę baterii i dosunąć ją, aż do zablokowania
zatrzasku.
4
Przed rozpoczęciem użytkowania telefonu zdjąć folię
ochronną z ekranu.
Sample