Philips CT1208/SBUA10A7 user manual download (Page 4 of 31)

Languages: Polish
Pages:31
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 31
2
Zestawienie podstawowych funkcji
Włączanie/wyłączanie
Aby włączyć telefon nacisnąć przycisk
(
, aby wyłączyć
nacisnąć i przytrzymać
(
.
Wprowadzanie kodu
PIN
Wpisać kod PIN przy użyciu przycisków numerycznych,
a następnie zatwierdzić przyciskiem
,
lub
#
.
Wybieranie numeru
Wpisać żądany numer i nacisnąć przycisk
)
.
Odbieranie połączenia
Gdy dzwoni telefon, nacisnąć przycisk
)
.
Zakończenie połączenia
Gdy telefon zadzwoni, nacisnąć przycisk
(
.
Szybki dostęp do menu
Telefony
W trybie gotowości nacisnąć przycisk
e
. Do przewijania
listy służą przyciski
<
lub
>
. Aby rozpocząć wybieranie
numeru nacisnąć przycisk
)
.
Szybki dostęp do
Listy telef.
W trybie gotowości nacisnąć przycisk
)
.
Regulacja
Głośności
dzwonka
Aby zmniejszyć/zwiększyć głośność dzwonka, w trybie
gotowości nacisnąć przycisk
<
/
>
,
ustawioną głośność
zatwierdzić przyciskiem
,
.
Powrót do poprzedniego
menu
Nacisnąć przycisk
e
.
Powrót do trybu gotowości
Nacisnąć i przytrzymać przycisk
e
.
Wł./wył. blokady
klawiatury
W trybie gotowości nacisnąć i przytrzymać przycisk
e
.
Zmiana języka menu
W trybie gotowości nacisnąć i przytrzymać przycisk
0
,
a następnie wybrać język i zatwierdzić przyciskiem
,
.
Wyświetlanie
menu
Aby wyświetlić menu nacisnąć przycisk
,
. Przyciskiem
<
lub
>
wybrać funkcję, a następnie przejść do menu
podrzędnego naciskając przycisk
,
.
Powtarzając ww. czynności przejść do żądanej funkcji.
Sample