Philips CT1208/SBUA10A7 user manual download (Page 3 of 31)

Languages: Polish
Pages:31
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 31
1
Spis treści
Zestawienie podstawowych
funkcji
.......................................
2
Uruchamianie
.........................
3
Wkładanie karty SIM
.....................
3
Ładowanie baterii
............................
3
Dostosowanie wyglądu telefonu do
indywidualnych upodobań
.............
4
Włączanie/wyłączanie oraz wpro-
wadzenia kodu PIN
.........................
6
Karuzela menu
.................................
6
Główne cechy
.........................
7
Stan gotowości
..................................
7
Symbole
..................................................
7
Wykonywanie połączenia
..............
7
Odbieranie oraz zakańczanie
połączeń
.............................................
8
Numer alarmowy
.............................
9
Włączanie / wyłączanie blokady
klawiatury
...........................................
9
Klawisze skrótu
................................
9
Ustawienia
.............................
10
Wstęp
..............................................
10
Dźwięki
............................................
10
Ekran
................................................
10
Zabezpieczenia
.............................
11
Czas i data
.....................................
11
Ponowna rejestracja
.....................
12
Połączenia
.......................................
12
Książka telefoniczna, połączenia
oraz wiadomości
....................
13
Wstęp
..............................................
13
Wpisywanie tekstu
.......................
13
Telefony
...........................................
15
Wiadomości
...................................
16
Lista telefonów
..............................
18
Dodatkowe
...........................
18
Wstęp
..............................................
18
Przelicznik Euro
............................
18
Kalkulator
.......................................
18
Budzik
..............................................
19
Liczniki połączeń
..........................
19
Inne usługi
..............................
20
Wysyłanie sygnałów tonowych (DT-
MF)
...................................................
20
Wybieranie drugiego numeru*. 20
Odbieranie drugiego
połączenia*
....................................
20
Automatyczne powtarzanie
numeru*
..........................................
20
Uwagi dotyczące
bezpieczeństwa
....................
21
Rozwiązywanie problemów
.25
Słownik
...................................
27
Oryginalne akcesoria
Philips
.....................................
28
Oświadczenie o zgodności
z normami
.............................
29
Sample