Philips CT1208/SBUA10A7 user manual download (Page 28 of 31)

Languages: Polish
Pages:31
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 31
26
Podczas ładowania
baterii, wewnątrz
symbolu baterii nie
widać pasków, a
obramowanie
symbolu miga.
Baterię można ładować w temperaturach od 0°C do +50°C.
Jeżeli przyczyną problemu nie jest za niska lub za wysoka temperatura,
skontaktować się ze sprzedawcą.
Brak pewności, czy
wszystkie połączenia
docierają do
telefonu.
Aby wszystkie połączenia były odbierane przez telefon, trzeba wyłączyć
funkcje warunkowego oraz bezwarunkowego przekazywania rozmów
(patrz str.
12). Funkcje te zależą od operatora i mogą być sygnalizowane
następującymi ikonami:
F
bezwarunkowe przekazywanie połączeń na wybrany numer,
f
bezwarunkowe przekazywanie połączeń do skrzynki głosowej.
Trzeba też pamiętać, że gdy temperatura telefonu wzrośnie powyżej
60°C następuje wyłączenie podświetlenia ekrany oraz alarmu
wibracyjnego. W takim przypadku można nadal odbierać połączenia,
jednakże można nie zauważyć przychodzącego połączenia, np. przy
małej głośności dzwonka.
Przy próbie
włączenia funkcji
pojawia się
komunikat
nie
dozwolone
.
Niektóre funkcje zależą od sieci (umowy z operatorem). W celu
uzyskania szczegółowych informacji skontaktować się z operatorem.
Komunikat
Usterka
SIM
.
Sprawdzić, czy karta SIM jest prawidłowo włożona (patrz
str. 3). Jeżeli
problemu nie da się usunąć, to prawdopodobnie karta SIM jest
uszkodzona. Skontaktować się z operatorem.
Komunikat
Błąd
IMSI
.
Problem jest związany z umową z operatorem.
Skontaktować się
z operatorem.
Komunikat
Włóż
kartę SIM
.
Sprawdzić, czy karta SIM jest prawidłowo włożona (patrz
str. 3). Jeżeli
problemu nie da się usunąć, to prawdopodobnie karta SIM jest
uszkodzona. Skontaktować się z operatorem.
Sample