Philips CT1208/SBUA10A7 user manual download (Page 27 of 31)

Languages: Polish
Pages:31
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 31
25
Rozwiązywanie problemów
PROBLEM
SPOSÓB POSTĘPOWANIA
Nie można włączyć
telefonu.
Wyjąć i ponownie włożyć baterię (patrz str. 3), po czym ładować ją, aż
symbol baterii na ekranie telefonu przestanie migać. Następnie
odłączyć ładowarkę i spróbować włączyć telefon.
Po włączeniu
pojawia się napis
ZABLOKOWANY
.
Ktoś próbował użyć telefonu nie znając ani kodu PIN, ani kodu PUK.
Skontaktować się z operatorem sieci.
Na ekranie nie
pojawiają się
symbole
n
oraz
q
.
Brak łączności z siecią. Telefon znajduje się w miejscu, do którego nie
docierają fale radiowe (np. w tunelu, między wysokimi budynkami) lub
poza zasięgiem sieci. Poszukać innego miejsca, w razie potrzeby
skontaktować się z operatorem.
Ekran nie reaguje
(lub reaguje
z opóźnieniem) na
naciśnięcia
przycisków.
W niskich temperaturach wydłuża się czas reakcji wyświetlacza. Jest to
zjawisko normalne i nie wpływa na pracę telefonu. Przenieść telefon
w cieplejsze miejsce i spróbować ponownie.
Jeżeli problem będzie nadal występował skontaktować się ze
sprzedawcą
Telefonu nie można
przełączyć w tryb
gotowości.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk
e
, lub wyłączyć telefon i sprawdzić,
czy karta SIM oraz bateria są prawidłowo włożone. Następnie
ponownie włączyć telefon.
Telefon nie
wyświetla numerów
połączeń
przychodzących.
Funkcja ta zależy od sieci oraz umowy z operatorem. Jeżeli sieć nie
przesyła numeru inicjującego połączenie, to na ekranie jest wyświetlany
komunikat
Połączenie
. W celu uzyskania szczegółowych informacji
skontaktować się z operatorem.
Nie można wysyłać
wiadomości SMS.
Niektórzy operatorzy blokują wysyłanie wiadomości do innych sieci.
W celu
uzyskania
szczegółowych
informacji
skontaktować
się
z operatorem.
Sample