Philips CT1208/SBUA10A7 user manual download (Page 26 of 31)

Languages: Polish
Pages:31
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 31
24
Upewnić się, czy telefon oraz zestaw samochodowy nie blokują poduszki
powietrznej lub innych zabezpieczeń.
W niektórych krajach nie wolno używać systemów alarmowych sygnalizujących
połączenia przychodzące poprzez włączenie klaksonu lub reflektorów pojazdu.
Norma EN 60950
Obudowa telefonu, zwłaszcza metalizowana, może ulec silnemu nagrzaniu przy
wysokich temperaturach powietrza lub długotrwałym wystawieniu na działanie
słońca (np. za szybą samochodu). W takich przypadkach dotykając telefon trzeba
zachować szczególną ostrożność. Unikać używania telefonu przy temperaturach
otoczenia powyżej 40°C.
Ochrona środowiska
Wyrzucając opakowanie, zużyte baterie lub stary telefon postępować zgodnie
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska oraz recyklingu.
Firma Philips oznacza baterie oraz opakowania standardowymi symbolami informującymi
o sposobie postępowania w przypadku zużycia.
Bateria:
Przekreślony kosz na śmieci oznacza, że baterii/akumulatora nie wolno
wyrzucać do odpadów domowych.
Opakowanie
:
Symbol ze wstęgą Möbiusa oznacza, że materiał opakowania nadaje się
do recyklingu.
Symbol "zielony punkt" oznacza, że producent uiścił stosowne opłaty
na rzecz organizacji zajmujących się recyklingiem.
Trójkąt ze strzałkami oznacza, że odpowiednie elementy z tworzyw
sztucznych nadają się do recyklingu. Oznaczenie rodzaju tworzywa
znajduje się pod trójkątem.
Sample