Philips CT1208/SBUA10A7 user manual download (Page 25 of 31)

Languages: Polish
Pages:31
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 31
23
Chronić telefon przed kontaktem z cieczami. W przypadku zamoczenia telefonu,
wyłączyć go i wyjąć baterię. Przed ponownym użyciem telefon i baterię trzeba
suszyć przez 24 godziny.
Do czyszczenia telefonu używać miękkiej szmatki.
Zużycie energii przy połączeniach przychodzących i wychodzących jest
jednakowo wysokie. Telefon pobiera mniej energii, jeśli w trybie gotowości
znajduje się stale w tym samym miejscu. Podczas przemieszczania się, pobór
energii rośnie, ponieważ telefon łączy się z siecią i przekazuje informacje o swoim
położeniu. W celu zmniejszenia zużycia energii należy ustawić możliwie krótki
czas podświetlania ekranu oraz unikać niepotrzebnego przeglądania menu.
Informacje zamieszczone na baterii
Telefon jest zasilany z akumulatora, tzn. baterii, którą można wielokrotnie
ładować.
Używać tylko ładowarki określonej przez producenta.
Nie wrzucać do ognia.
Nie dopuszczać do zwarcia styków baterii przez metalowe przedmioty (np. przez
klucze w kieszeni).
Nie narażać baterii na działanie temperatur powyżej > 60 °C, wilgoci lub
substancji żrących.
Do telefonu podłączać wyłącznie oryginalne akcesoria firmy Philips. Stosowanie
innych akcesoriów może być przyczyną uszkodzenia telefonu i utraty gwarancji.
Nie używać telefonu z uszkodzoną anteną.
Dotknięcie uszkodzonej anteny
grozi lekkim oparzeniem skóry. Wymianę uszkodzonych elementów należy
niezwłocznie zlecić w autoryzowanym serwisie.
Używanie telefonu podczas jazdy samochodem
Prowadzenie rozmowy rozprasza kierowcę. Zmniejszenie koncentracji może
prowadzić do wypadków. W związku z tym trzeba stosować się do następujących
zaleceń:
Koncentrować się na prowadzeniu pojazdu. Przed użyciem telefonu zatrzymać
samochód w bezpiecznym miejscu.
Stosować się do lokalnych przepisów regulujący używanie telefonu podczas jazdy
samochodem.
Osoby często używające telefonu w samochodzie powinny zainstalować
samochodowy zestaw głośnomówiący.
Sample