Philips CT1208/SBUA10A7 user manual download (Page 24 of 31)

Languages: Polish
Pages:31
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 31
22
w
szpitalach
, klinikach i innych ośrodkach opieki medycznej, jak również
wszędzie tam, gdzie można znaleźć się w pobliżu
aparatury medycznej
.
Poniższe środki ostrożności dotyczą użytkowników
rozruszników serca
lub
aparatów słuchowych
, jak również innych osób używających telefonu w ich
pobliżu.
-
Zapytać lekarza lub producenta, czy praca urządzenia (rozrusznika serca/
aparatu słuchowego) może być zakłócona przez telefon komórkowy.
- Telefon komórkowy nosić oraz trzymać w bezpiecznej odległości od
wszczepionego
rozrusznika
serca
(za
"bezpieczną
odległość"
powszechnie uznaje się 20 cm, dla ostrożności należy jednak zapytać się
lekarza lub producenta).
W następujących miejscach zawsze wyłączać telefon bez wyjmowania baterii
We wszystkich miejscach, w których istnieje potencjalne
zagrożenie
wybuchem
(np. na
stacjach benzynowych, miejsca, w których w powietrzu
może występować pył metalowy).
W pojazdach przewożących materiały łatwopalne (również w czasie postoju) lub
zasilanych paliwem gazowym (LPG). Sprawdzić, czy dany pojazd spełnia
wymagania odpowiednich norm bezpieczeństwa.
Tam, gdzie wymaga się wyłączenia nadajników radiowych, np. w kamieniołomach
lub innych miejscach, w których wykonuje się prace przy użyciu materiałów
wybuchowych.
Zapytać się producenta pojazdu, czy zainstalowane w nim
urządzenia
elektroniczne
nie są zakłócane przez fale radiowe.
W celu zapewnienia
optymalnej pracy telefonu
, zmniejszenia emisji fal
radiowych,
zmniejszenia zużycia baterii oraz zapewnienia bezpieczeństwa
użytkowania trzeba stosować się do następujących zaleceń:
Aby zapewnić optymalną pracę telefonu, trzymać go w normalnej pozycji
roboczej (o ile nie jest podłączony do zestawu słuchawkowego lub
głośnomówiącego) - głośnik przy uchu, antena skierowana do góry.
Podczas rozmowy nie dotykać anteny.
Nie narażać telefonu na działanie skrajnie wysokich lub skrajnie niskich
temperatur.
Używać
telefonu
z
zachowaniem
należytej
ostrożności.
Uszkodzenia
spowodowane nieostrożnym obchodzeniem się nie są objęte gwarancją.
Sample