Philips CT1208/SBUA10A7 user manual download (Page 22 of 31)

Languages: Polish
Pages:31
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 31
20
Ostatnie połączenie
Funkcja ta służy do włączania/wyłączania wyświetlania czasu trwania/kosztu
połączenia (zależy od operatora).
Inne usługi
Wysyłanie sygnałów tonowych (DTMF)
Telefon umożliwia wysyłanie w każdej chwili sygnałów tonowych (DTMF - Dual
Tone Multiple Frequency). Są one wykorzystywane przez niektóre usługi
telefoniczne oraz urządzenia (np. automatyczne sekretarki, pagery, itp.) i służą
do wprowadzania haseł, czy poleceń.:
Na ekranie zostaną wyświetlone znaki: 0123456789w9876p3. Aby nawiązać
połączenie, nacisnąć
)
.
Wybieranie drugiego numeru*
Podczas rozmowy lub po zawieszeniu połączenia można nawiązać drugie
połączenie. W tym celu nacisnąć
)
. Następnie można przełączać się między
połączeniami.
- Aby przełączać rozmowy, nacisnąć przycisk
,
i wybrać
Przełączanie
.
- Aby zakończyć aktywne połączenie, nacisnąć
(
.
- Aby zakończyć połączenie zawieszone, wybrać
Przełączanie
, a następnie
nacisnąć
(
.
Odbieranie drugiego połączenia*
Podczas trwającej rozmowy można przyjąć drugie połączenie. Drugie połączenie
jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym oraz komunikatem
Oczekujące
. Aby
odebrać drugie połączenie, nacisnąć
)
, aby je odrzucić, nacisnąć
(
.
Automatyczne powtarzanie numeru*
Jeżeli wybierany numer jest zajęty, to telefon może automatycznie powtarzać
wybieranie. Każde powtórzenie wybierania numeru jest sygnalizowane krótkim
dźwiękiem, natomiast nawiązanie połączenia jest sygnalizowane specjalnym
sygnałem. Aby zaakceptować połączenie, nacisnąć
)
. Aby przerwać działanie
funkcji, nacisnąć dowolny przycisk.
L
* Zależy od umowy z operatorem.
Ostatnie połącz.
Wybranie
numeru
Nacisnąć
i przytrzymać
#
Wpisać
hasło
Nacisnąć
i przytrzymać
#
Polecenie
odsłuchania nowych
wiadomości
np. 0123456789
Sygnał oczekiwania
np. 9876
Sygnał pauzy
3
Sample