Philips CT1208/SBUA10A7 user manual download (Page 21 of 31)

Languages: Polish
Pages:31
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 31
19
Odejmowanie
2 razy nacisnąć przycisk
*
.
Mnożenie
3 razy nacisnąć przycisk
*
.
Dzielenie
4 razy nacisnąć przycisk
*
.
Wyświetlanie wyniku
Nacisnąć przycisk
#
.
Do wprowadzania cyfr służą przyciski numeryczne. Wyniki są podawane
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i są zaokrąglane w górę. Do
kasowania cyfr służy przycisk
e
Aby wpisać przecinek dziesiętny, nacisnąć
i przytrzymać
0
.
Budzik
Menu to służy do ustawiania budzika: aby budzić włączył się tylko jeden raz, wybrać
Jednorazowo
, natomiast aby budzik włączał się codziennie, wybrać
Codziennie
.
L
Budzik włącza się również wtedy, gdy telefon jest wyłączony, NIE zadziała
jednak, gdy dzwonek telefonu jest
wyłączony
(patrz str. 10). Głośność budzika
jest regulowana wraz z głośnością dzwonka. Sygnał budzika można wyłączyć
dowolnym przyciskiem.
Liczniki połączeń
Menu to daje dostęp do funkcji służących do kontrolowania czasu trwania
połączeń oraz kosztów.
Łączny czas połączeń
Służy do sprawdzania czasu trwania połączeń przychodzących oraz
wychodzących, jak również do zerowania liczników.
Łączny koszt połączeń
Służy do sprawdzania łącznego kosztu połączeń (zależy od operatora).
Wyświetla koszt połączeń dla ustalonej taryfy.
Do wyłączania limitu kosztów. Funkcja może być zabezpieczona kodem PIN lub
PIN2 (dostępność zależy od operatora).
Służy do zerowania licznik
łącznego kosztu
; wymaga znajomości kodu PIN lub PIN2.
Służy do wprowadzania limitu kosztów, który jest używany przez funkcję
Stan konta
.
Służy do sprawdzania stanu konta (w odniesieniu do uprzednio ustalonego limitu).
Do ustawiania/modyfikowania ceny jednostki taryfikacyjnej. Najpierw wpisuje
się walutę (maksymalnie 3 znaki), a następnie cenę jednostki taryfikacyjnej.
Budzik
Liczniki
łączny czas
łączny koszt
Pokaż
Anuluj limit
Wyzeruj
Limit koszt.
Stan konta
Zmień taryfę
Sample