Philips CT1208/SBUA10A7 user manual download (Page 20 of 31)

Languages: Polish
Pages:31
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 31
18
trzeba wpisać zarówno
Typ kanału
, jak i
Temat
. Na liście tematów
odpowiedni typ kanału jest oznaczony symbolem
.
Lista telefonów
Lista
telefonów
zawiera
uporządkowane
chronologicznie
informacje
o połączeniach przychodzących, nieodebranych oraz wychodzących (lista może
zawierać maks. 10 połączeń).
Lista telefonów
Aby wyświetlić informacje o wybranym połączeniu (datę, godzinę, status,
przychodzące/wychodzące), nacisnąć przycisk
,
, wybrać
Lista tel.
, a następnie
nacisnąć dwa razy
,
. W celu wyświetlenia następnego menu ponownie
nacisnąć
,
. Można wówczas
Wysłać SMS
pod dany numer albo
Usnąć
dane
połączenie z listy. Ponadto, numer z listy można zapisać lub nawiązać z nim
połączenie.
L
Listę telefonów można też wyświetlić naciskając w trybie gotowości przycisk
)
.
Aby połączyć się z numerem z listy, wybrać go, po czym nacisnąć przycisk
)
.
Wyzeruj
Aby skasować listę połączeń, nacisnąć przycisk
,
i wybrać
Lista tel.
, następnie
nacisnąć
,
i wybrać
Wyzeruj
. Wybór zatwierdzić przyciskiem
,
.
Dodatkowe
Wstęp
Przelicznik Euro
L
Przeliczana waluta zależy od kraju, w którym zawarto umowę z operatorem.
Funkcja dostępna tylko w krajach strefy Euro.
Menu
-> Euro
służy do przeliczania kwoty w walucie danego kraju na Euro. Po
wpisaniu kwoty nacisnąć przycisk
,
.
Menu
<- Euro
służy do przeliczania kwoty w Euro na walutę danego kraju. Po
wpisaniu kwoty nacisnąć przycisk
,
.
L
Obie funkcje można włączać przyciskami skrótu (patrz “Klawisze skrótu”, str. 9).
Kalkulator
Funkcja kalkulatora umożliwia wykonywanie następujących działań:
Dodawanie
Nacisnąć przycisk
*
.
Lista telef.
Lista telef.
Wyzeruj
Menu
Dodatkowe
zawiera łatwe w obsłudze funkcje, takie
jak kalkulator, budzik, liczniki połączeń do kontrolowania
kosztów, oraz przelicznik Euro
DODATKOWE
Przelicznik Euro
/ Kalkulator
/ Budzik / Liczniki
-> Euro
<- Euro
Kalkulator
Sample