Philips CT1208/TOQS10TI user manual download

You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 31
25
Rozwiązywanie problemów
PROBLEM
SPOSÓB POSTĘPOWANIA
Nie można włączyć
telefonu.
Wyjąć i ponownie włożyć baterię (patrz str. 3), po czym ładować ją, aż
symbol baterii na ekranie telefonu przestanie migać. Następnie
odłączyć ładowarkę i spróbować włączyć telefon.
Po włączeniu
pojawia się napis
ZABLOKOWANY
.
Ktoś próbował użyć telefonu nie znając ani kodu PIN, ani kodu PUK.
Skontaktować się z operatorem sieci.
Na ekranie nie
pojawiają się
symbole
n
oraz
q
.
Brak łączności z siecią. Telefon znajduje się w miejscu, do którego nie
docierają fale radiowe (np. w tunelu, między wysokimi budynkami) lub
poza zasięgiem sieci. Poszukać innego miejsca, w razie potrzeby
skontaktować się z operatorem.
Ekran nie reaguje
(lub reaguje
z opóźnieniem) na
naciśnięcia
przycisków.
W niskich temperaturach wydłuża się czas reakcji wyświetlacza. Jest to
zjawisko normalne i nie wpływa na pracę telefonu. Przenieść telefon
w cieplejsze miejsce i spróbować ponownie.
Jeżeli problem będzie nadal występował skontaktować się ze
sprzedawcą
Telefonu nie można
przełączyć w tryb
gotowości.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk
e
, lub wyłączyć telefon i sprawdzić,
czy karta SIM oraz bateria są prawidłowo włożone. Następnie
ponownie włączyć telefon.
Telefon nie
wyświetla numerów
połączeń
przychodzących.
Funkcja ta zależy od sieci oraz umowy z operatorem. Jeżeli sieć nie
przesyła numeru inicjującego połączenie, to na ekranie jest wyświetlany
komunikat
Połączenie
. W celu uzyskania szczegółowych informacji
skontaktować się z operatorem.
Nie można wysyłać
wiadomości SMS.
Niektórzy operatorzy blokują wysyłanie wiadomości do innych sieci.
W celu
uzyskania
szczegółowych
informacji
skontaktować
się
z operatorem.
Sample