Samsung HD250KD user manual download (Page 36 of 60)

Languages: English and 5 more
  • Dutch
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 60
Voordat u begint
2
Dutch
A_Voorzorgsmaatregelen
Dit product is fijn mechanisch en is bijzonder gevoelig voor schokken en elektrostatische ontladingen (ESD). Vermijd hoge
temperaturen en vocht. Gebruik de originele tegen ESD beschermende verpakking waarin het product werd gekocht.
Ga voorzichtig
met het product om. Een beschadigd of los etiket op een van de componenten kan directe aanleiding zijn voor defecten aan het
product en de garantie vervallen.
-
Neem de drive tot het moment van gebruik niet uit de tegen ESD beschermende verpakking.
-
Werk steeds aan één drive tegelijk.
-
De drive niet stoten of laten vallen.
C_Een back-up maken van uw gegevens
Maak een back-up van uw bestanden voordat u de nieuwe hard disk drive installeert.
Zie de handleiding van uw computer en/of OS voor meer informatie.
B_Onderdelen
- hard disk drive
- ATA interfacekabel
- bevestigingsschroeven
- installatiehandleiding
Sample