Samsung HD250KD user manual download (Page 35 of 60)

Languages: English and 5 more
  • Dutch
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 60
3
Installation Guide
Voordat u begint
2
Instellen jumperschakelaars
4
Installatie van de hard disk drive
5
BIOS instellen
7
Partitioneren en formatteren
8
Het besturing systeem (OS) installeren
8
Dank u voor het kiezen van een Samsung hard disk drive.
Deze handleiding leidt u door het installatieproces.
Dutch
1
Dit merkteken op het product of het bijbehorende
informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander
huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn
gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de
menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering
te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval
scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame
hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit
product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen
waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de
algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet
niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.
Sample