Philips 8FF3CME/05 user manual download (Page 7 of 34)

Languages: Turkish
Pages:34
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 34
8
d
OK
Seçimi onaylama
e
Ana menüye giri
Tu takımından çıkı
Foto
raf Menüsüne giri /çıkı
Slayt gösterisi modunu durdurma
Bir foto
rafı uzakla tırma
f
RESET
Fabrika ayarlarına sıfırlama
Digital PhotoFrame hakkında
genel bilgiler
a
PhotoFrame açma/kapatma
b
Slayt gösterisi görüntüleme
Görüntüleme modunu de
i tirme
Bir foto
rafı yakınla tırma
c
/
/
/
Önceki/sonraki/sa
daki/soldaki ö
eyi
seçme
Foto
raf kırpma
Saat/tarihin ayarlama
n
m
b
e
f
g
a
l
k
j
i
h
c
d
n
m
b
e
f
g
a
l
k
j
i
h
c
d
TR
Sample