Philips 8FF3CME/05 user manual download (Page 32 of 34)

Languages: Turkish
Pages:34
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 34
33
plan>RadiantColor/Otomatik sı
dırma/siyah/
kırmızı/gri ö
esine gidebilirler.
USB flash sürücümle bilgisayarımı aynı anda
ba
ladı
ımda neden USB flash belle
imi
bilgisayarda göremiyorum?
Bu PhotoFrame ürününün bir sınırlamasıdır.
Bilgisayarınızdan USB flash sürücünüze foto
raf
aktarmak istiyorsanız kopyalama eylemlerini
bilgisayarınızda yapmanızı öneririz.
PhotoFrame CF II destekler mi?
Hayır, CF II desteklemez.
Otomatik Karartma neden çalı mıyor?
1.
Önce zamanı ayarlayın.
2.
Ana menü --> Otomatik karartma -->
Otomatik karartma ba langıcı (bu ekranın
çalı maya ba lamasını istedi
iniz zamandır)
ö
esine gidin ve onaylamak için OK dü
mesini
tıklatın.
3.
Otomatik Karartma biti zamanını ayarlayın
(bu ekran ünitesinin kapanmasını istedi
iniz
zamandır) ve onaylamak için OK (TAMAM)
mesine basın.
4.
Otomatik karartma zamanlayıcısında “ON”
(AÇIK) ö
esini seçin ve onaylamak için OK
(TAMAM) dü
mesine basın.
Bilgisayardan aldı
ım foto
rafları
yerle tirdi
imde PhotoFrame onları neden
göstermiyor?
Bunun nedeni dosyanın, genelde internetten
alınan, a amalı JPEG olması olabilir. PhotoFrame
a amalı JPEG desteklemez.
Yeni bellenimi kar ıdan yüklemek için www.
philips.com/support adresini ziyaret edebilirsiniz.
bilgisayara ba
ladı
ımda dahili hafızayı
göremiyorum, dahili hafızaya foto
raf yüklemek
için di
er hafıza kartını kullanmam gerekiyor.
PhotoFrame üzerinde yalnızca 4 foto
raf
saklayabilen sınırlı bir dahili hafıza vardır
(PhotoFrame foto
rafları dahili hafızaya
abilecek
ekilde yeniden boyutlandırdıktan
sonra).
Bu PhotoFrame ürününün PC tarafından
formatlanmasının engellenmesi için yapılmı tır.
Yine de hafıza kartları aracılı
ıyla dahili hafızaya
foto
raf yükleyebilirsiniz.
Foto
raflar neden bozuluyor?
Foto
rafın formatı PhotoFrame ürünününkinden
farklıysa (örne
in, (16x9) oranındaki bir
PhotoFrame ürününde otomatik sı
dırmayı
açıp 4x3 oranında bir foto
raf girdiyseniz)
PhotoFrame görüntüsü bozulabilir. Bir arka plan
rengi veya RadiantColor efektini ayarlayabilirsiniz.
Bir arka plan rengi en-boy oranını korur fakat
siyah (veya seçti
iniz arka plan renginde) bir
çubuk görüntüleyebilir. Do
ru en-boy oranını
korumak için RadiantColor efektini kullanmanızı
öneririz, foto
rafınızın dı rengi ile RadiantColor
size en iyi görüntüleme deneyimini sunar.
Kullanıcılar: Ana menü>Slideshow>Arka
plan>RadiantColor/Otomatik sı
dırma/siyah/
kırmızı/gri ö
esine gidebilirler.
Arka plan, Otomatik sı
dır ve RadiantColor
arasındaki fark nedir?
görüntü biçimi PhotoFrame biçiminden farklıysa
PhotoFrame bunun için birçok çözüm sa
lar.
1.
Otomatik sı
dır: Tıpkı geni
ekran TV gibi
PhotoFrame foto
rafın en-boy oranını
bozarak ekranı kaplayacak ekilde geni letir.
2.
Arka plan rengi: PhotoFrame foto
rafı
bozulmadan fakat siyah ya da seçilen bir arka
plan rengindeki çubuklarla gösterir.
3.
RadiantColor: PhotoFrame RadiantColor
ile foto
rafları bozulma olmadan gösterir.
RadiantColor, sistemin resmin kenarlarındaki
renkleri analiz etti
i ve ekranı dolduracak
ekilde geni letti
i yeni bir teknolojidir.
Bu görüntüleme deneyimini geli tirir.
Kullanıcılar: Ana menü>Slideshow>Arka
Türkçe
TR
Sample