Philips 8FF3CME/05 user manual download (Page 30 of 34)

Languages: Turkish
Pages:34
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 34
31
7 Garanti ve
servis
Bir Yıl Sınırlı Garanti (Yalnızca ABD ve Kanada
için)
Philips, bu ürünün, satın alım tarihten itibaren
bir yıl süreyle, teknik özellikler ve uyarılara
uygun olarak normal ekilde kullanılması
halinde, malzeme, i çilik ve montaj hataları
içermeyece
ini garanti eder. Bu garanti sadece
ürünü satın alan ki iyi kapsar ve ba kalarına
devredilemez. Garanti tahtındaki haklarınızı
kullanabilmeniz için, ürün adını ve satın alma
tarihini gösteren orijinal satı makbuzu gibi bir
satın alma kanıtını mutlaka sa
lamanız gerekir.
Mü teri deste
i veya garanti hizmeti almak için
lütfen www.philips.com/welcome adresinden
web sitemizi ziyaret edin veya a a
ıdaki
numaradan Philips Destek Hattı Merkezi ile
ileti im kurun:
1-888-PHILIPS (1-888-744-5477) ABD, Porto
Riko veya BD Virgin Adaları’nda. 1-800-661-
6162 (Fransızca), 1-888-PHILIPS (1-888-744-
5477) ( ngilizce veya spanyolca) Kanada’da.
SAR H YA DA ZIMN BA
KA H ÇB R
GARANT VER LMEZ. Philips’in sorumlulu
u,
kendi takdirine ba
lı olarak ürünü onarmak veya
de
i
tirmekle sınırlıdır. Tesadüfi, özel veya sonuç
olarak meydana gelen hasarlar, kanunların izin
verdi
i ölçüde, i bu garanti kapsamının dı ındadır.
Bu garanti ile size özel yasal haklar verilmi tir.
Ayrıca, ülkelere göre de
i ebilecek ba ka
haklarınız da bulunabilir.
Yasak madde Bildirimi
Bu ürün RoHs ve Philips BSD (AR17-G04-
5010-010) gereksinimleriyle uyumludur.
Türkçe
TR
Sample