Philips 8FF3CME/05 user manual download (Page 3 of 34)

Languages: Turkish
Pages:34
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 34
4
Bu kılavuzda açıkça yasaklanan i lemler, ayarlamalar
veya önerilmeyen ya da izin verilmeyen montaj
prosedürleri garantiyi geçersiz kılacaktır.
CE Declaration of Conformity
Philips Consumer Electronics declare under our
responsibility that the product is in conformity
with the following standards
EN60950:2000 (Safety requirement of
Information Technology Equipment)
EN55022:1998 (Radio Disturbance
requirement of Information Technology
Equipment)
EN55024:1998 (Immunity requirement of
Information Technology Equipment)
EN61000-3-2:2000 (Limits for Harmonic
Current Emission)
EN61000-3-3:1995 (Limitation of Voltage
Fluctuation and Flicker)
following provisions of directives applicable
73/23/EEC (Low Voltage Directive)
89/336/EEC (EMC Directive)
93/68/EEC (Amendment of EMC and Low
Voltage Directive)
and is produced by a manufacturing
organization on ISO9000 level.
1 Önemli
Güvenlik
Güvenlik önlemleri ve bakım
Ekranda kalıcı hasar bırakma riski
ta ıdı
ı için asla ekrana sert nesnelerle
dokunmayın, vurmayın ve ekranı itmeyin,
ovalamayın.
PhotoFrame uzun süre kullanılmadı
ı
zaman fi ini çekin.
Ekranı temizlemeden önce kapatın ve güç
kablosunu sökün. Ekranı yalnızca yumu ak,
nemli bir bezle silin. PhotoFrame ürününü
temizlemek için asla alkol, kimyasal veya
ev temizlik malzemesi gibi maddeler
kullanmayın.
PhotoFrame ürününü asla çıplak alev veya
do
rudan güne
ı ı
ı gibi ısı kaynaklarına
yakın konuma yerle tirmeyin.
PhotoFrame ürününü asla ya
mura veya
suya maruz bırakmayın. Vazo gibi sıvı dolu
nesneleri asla PhotoFrame ürününün
yanına koymayın.
PhotoFrame ürününü asla dü ürmeyin.
PhotoFrame dü ürüldü
ünde hasar görür.
Standı kablolardan uzak tutun.
Bildirim
Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer
Electronics tarafından açıkça onaylanmayan her
türlü de
i iklik, kullanıcının bu cihazı çalı tırma
yetkisini geçersiz kılabilir.
Garanti
Hiçbir parça kullanıcı tarafından tamir edilebilir
nitelikte de
ildir. Ürünün içini kapatan kapakları
açmayın veya çıkarmayın. Onarım yalnızca Philips
Servis Merkezleri ve resmi onarım atölyelerince
yapılabilir. Aksi durumlarda garanti ister açık, ister
zımni olsun, geçersiz olacaktır.
TR
Sample