Philips 8FF3CME/05 user manual download (Page 27 of 34)

Languages: Turkish
Pages:34
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 34
28
me sesi ayarlama
1
Ana menüde
[Setup]>[Options]
>
[Set
Beep]
ö
esini seçin, ardından onaylamak
için
OK
mesine basın.
2
me sesini açmak için
[On]
ö esini
seçin.
me sesini kapatmak için
[Off]
ö
esini seçin.
3
Onaylamak için
OK
tu una basın.
PhotoFrame durumunu
görüntüleme
PhotoFrame ürünündeki bo alanı, ba
lı ortamı
ve bellenim sürümünü bulabilirsiniz.
1
Ana menüde
[Setup]>[Options]>[Status]
ö
esini seçin, ardından onaylamak için
OK
mesine basın.
PhotoFrame durumu ekranın sa
tarafında görüntülenir.
»
TR
Sample