Philips 8FF3CME/05 user manual download (Page 25 of 34)

Languages: Turkish
Pages:34
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 34
26
pucu
Otomatik açma/kapatma i levlerini ayarlamadan
önce PhotoFrame ürününün güncel saat ve tarihini
ayarlamanız gerekir.
Ekran Otomatik açma/kapatmayı
zamana göre ayarlama
1
Ana menüde
[Setup]>[Smart power]
ö
esini seçin, ardından onaylamak için
OK
mesine basın.
2
[Time]
ö
esini seçin ve onaylamak için
OK
mesine basın.
3
[Weekday]
ö
esini seçin ve onaylamak için
OK
mesine basın.
Haftasonları Akıllı Uyku i levini
etkinle tirmek için
[Weekend]
ö esini
seçin.
4
[Auto on]
/
[Auto off]
ö
esini seçin ve
onaylamak için
OK
mesine basın.
[Auto on]
/
[Auto off]
seçimini iptal
etmek için
[Set On/Off]>[Off]
ö esini
seçin.
5
Otomatik açılma i levinin zamanını
ayarlamak için
/
/
/
ve
OK
melerine basın.
6
Onaylamak için
OK
tu una basın.
Albümdeki foto
raflar küçük resimler
olarak gösterilir.
Foto
raflar arasında geçi yapmak için
/
/
/
mesine basın.
1
Onaylamak için
OK
tu una basın.
Erteleme ayarlama
1
mesine basarak
[Setup]>[Options]>[Event
Reminder]
>
[Snooze]
ö
esini seçin ve
onaylamak için dü
mesine basın.
OK
2
A a
ıdaki seçeneklerden birini seçin ve
onaylamak için
OK
mesine basın.
[Off]
[10 Minutes]
[60 Minutes]
Erteleme i levini iptal etmek için
[Off]
ö
esini seçin.
Ekran Otomatik açma/
kapatmayı ayarlama
PhotoFrame ürününün ekranı otomatik olarak
açıp kapataca
ı zamanı ayarlayabilirsiniz. Aynı
zamanda ekranın ortam parlaklı
ına göre açılıp
kapanması için PhotoFrame ürününün parlaklık
ayarını da ayarlayabilirsiniz.
»
TR
Sample