Philips 8FF3CME/05 user manual download (Page 24 of 34)

Languages: Turkish
Pages:34
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 34
25
3
Hatırlatıcıyı açmak için
[On]
ö
esini seçin.
Hatırlatıcıyı kapatmak için
[Off]
ö esini
seçin.
4
Onaylamak için
OK
tu una basın.
Bir hatırlatıcıyı silme
1
[Setup]>[Options]>[Event Reminder]
Bir hatırlatıcı seçin ve onaylamak için
OK
mesine basın.
2
[Delete reminder]
ö
esini seçin ve
onaylamak için
OK
mesine basın.
3
Hatırlatıcıyı silmek için
[Yes]
ö
esini seçin.
4
Onaylamak için
OK
tu una basın.
Bir hatırlatıcı foto
rafı seçme
Bir hatırlatıcı için bir foto
raf ayarlayabilirsiniz.
Her olay hatırlatıcı yalnızca en son tanımlanan
foto
rafı görüntüler. tanımlanmı bir foto
raf
yoksa hatırlatıcı varsayılan Philips açılı foto
rafını
görüntüler.
1
[Setup]>[Options]>[Event Reminder]
>bir
hatırlatıcı ö
esini seçmek için
dü mesine
basın ve onaylamak için
OK
dü mesine
basın.
2
[Photo]
ö
esini seçin ve onaylamak için
OK
mesine basın.
3
Bir foto
raf kayna
ı seçin ve onaylamak için
OK
mesine basın.
3
Zamanı ayarlamak için
/
/
/
ve
OK
melerine basın ve onaylamak için
OK
mesine basın.
4
Tarihi ayarlamak için 2-3 adımlarını
tekrarlayın.
pucu
Hatırlatıcı alarmı çaldı
ında, hatırlatıcıyı durdurmak için
herhangi bir dü
meye basabilirsiniz. Erteleme i levini
durdurmak için aynı dü
meye iki defa basın.
Bir hatırlatıcıyı açma
1
[Setup]>[Options]>[Event Reminder]
Bir hatırlatıcı seçin ve onaylamak için
OK
mesine basın.
2
[Set]
ö
esini seçin ve onaylamak için
OK
mesine basın.
Türkçe
TR
Sample