Philips 8FF3CME/05 user manual download (Page 23 of 34)

Languages: Turkish
Pages:34
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 34
24
4
Yeni albüm adı girin (24 karaktere kadar).
Bir alfabe seçin ve onaylamak için
OK
mesine basın.
Albüm adı tamamlandı
ında
Enter
tu unu seçin ve onaylamak için
OK
mesine basın.
Olay saati ve tarihini ayarlama
1
[Setup]>[Options]>[Event Reminder]
,
ö
esinde bir hatırlatıcı seçin ve seçimi
onaylamak için
OK
mesine basın.
2
[Time]
ö
esini seçin ve onaylamak için
OK
mesine basın.
Saati gösterme
PhotoFrame ürününü bir saat olarak
kullanabilirsiniz.
1
[Setup]>[Options]>[Time and Date]
içinde
[Show clock]
ö
esini seçin ve
onaylamak için
OK
mesine basın.
2
Seçmek için
/
tu una basın:
[No clock]
[In slideshow]
[Both]
3
Onaylamak için
OK
tu una basın.
Bir olay hatırlatıcı ayarlama
Özel bir olay için bir hatırlatıcı olu turabilirsiniz
ve aynı zamanda seçti
iniz zamanda
görüntülenecek bir foto
raf da belirleyebilirsiniz.
pucu
Bir olay hatırlatıcı ayarlamadan önce PhotoFrame
ürününün güncel saat ve tarihini ayarlamanız gerekir.
Bir olay hatırlatıcı olu turma
1
Ana menüde
[Setup]
ö
esini seçin,
ardından onaylamak için
OK
dü mesine
basın.
2
[Event Reminder]
ö
esini seçin ve
onaylamak için
OK
mesine basın.
3
[New reminder]
ö
esini seçin ve
onaylamak için
OK
mesine basın.
Bir tu takımı görüntülenir.
»
TR
Sample