Philips 8FF3CME/05 user manual download (Page 22 of 34)

Languages: Turkish
Pages:34
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 34
23
Saat ve tarih ayarlama
1
[Setup]>[Options]>[Time and Date]
menüsünde
[Set time]
ö
esini seçin.
2
Onaylamak için
OK
tu una basın.
3
PhotoFrame ürününe güncel saati girmek
için
/
/
/
ve
OK
melerine basın.
4
Onaylamak için
OK
tu una basın.
5
PhotoFrame ürününün güncel tarihini
ayarlamak için 1-4 adımlarını tekrarlayın.
Saat ve tarih biçimini ayarlama
PhotoFrame ürününün saat ve tarih biçimini
ayarlayabilirsiniz.
1
[Setup]>[Options]>[Time and Date]
içinde
[Set time format]
ö
esini seçin ve
onaylamak için
OK
mesine basın.
2
Saat biçimini seçmek için
/
dü mesine
basın.
[12 Hour]
[24 Hour]
3
Onaylamak için
OK
tu una basın.
4
Tarih biçimini ayarlamak için 1-3 adımlarını
tekrarlayın.
[DD/MM/YY]
[MM/DD/YY]
4
Onaylamak için
OK
tu una basın.
Hafıza kartının içeri
ini
koruma/korumayı kaldırma
PhotoFrame ürününde bulunan bir depolama
aygıtındaki silme i levini etkinle tirebilirsiniz.
Ayrıca, bir depolama aygıtındaki foto
rafların
silinmesini engellemek için depolama aygıtındaki
silme i levini devre dı ı da bırakabilirsiniz.
1
Ana menüde
[Setup]
ö
esini seçin,
ardından onaylamak için
OK
dü mesine
basın.
2
[Memory Card]
ö
esini seçin ve
onaylamak için
OK
mesine basın.
3
[Delete enable]
veya
[Delete disable]
ö
esini seçin ve onaylamak için
OK
mesine basın.
Türkçe
TR
Sample