Philips 8FF3CME/05 user manual download (Page 21 of 34)

Languages: Turkish
Pages:34
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 34
22
Parlaklı
ı ayarlama
En iyi foto
raf görüntüleme sonucuna ula mak
için PhotoFrame ürününün parlaklı
ını
ayarlayabilirsiniz.
1
Ana menüde
[Setup]
ö
esini seçin,
ardından onaylamak için
OK
dü mesine
basın.
2
[Brightness]
ö
esini seçin ve onaylamak
için
OK
mesine basın.
3
Parlaklı
ı ayarlamak için
/
dü mesine
basın.
[Auto fit]
ö
esini seçerseniz
PhotoFrame foto
rafı ekrana sı
acak
ekilde, görüntüyü bozarak geni letir.
[RadiantColor]
ö
esini seçerseniz
PhotoFrame, tam ekrandan küçük
olan foto
rafların kenarlarındaki rengi
geni leterek, siyah çubuklar veya en-
boy oranı bozulması olmadan ekranı
doldurmalarını sa
lar.
»
»
TR
Sample