Philips 8FF3CME/05 user manual download (Page 20 of 34)

Languages: Turkish
Pages:34
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 34
21
pucu
Bir kolaj düzeni seçerseniz PhotoFrame dura
an bir
kolaj görüntüler ve slayt gösterisi modu devre dı ı
bırakılır.
[Random]
biçimini seçerseniz PhotoFrame, foto
rafların
optimum düzenini temel alarak rastgele kolajlar
olu turur ve bu kolajları slayt gösterisi modunda
görüntüler.
Arka plan seçme
PhotoFrame ekranından küçük foto
raflar için
arka plan kenar rengini seçebilirsiniz.
1
Ana menüde
[Slideshow]
ö
esini seçin,
ardından onaylamak için
OK
dü mesine
basın.
2
[Background Color]
ö
esini seçin ve
onaylamak için
OK
mesine basın.
3
Bir arka plan rengi/
[Auto fit]
/
[RadiantColor]
seçin ve onaylamak için
OK
mesine basın.
Bir arka plan rengi seçerseniz
PhotoFrame foto
rafları bir arka plan
rengi veya siyah bir çubukla birlikte
görüntüler.
»
3
[Multi]
ö
esini seçin ve onaylamak için
OK
mesine basın.
4
Bir düzen seçin.
5
[Photo 1]
seçene
ini belirlemek için
tu una basın.
6
Foto
raf kayna
ı seçeneklerine eri mek için
mesine tekrar basın.
7
Bir foto
raf kayna
ından bir foto
raf seçin.
8
Tüm foto
raflar biçim için seçilene kadar
5-7 adımlarını tekrarlayın.
9
Kolaj foto
rafı görüntülemek için
mesine basın.
Kolaj görünümünü durdurmak için
[Slideshow]
>
[Collage]
>
[Single]
seçeneklerini seçin ve onaylamak için
OK tu una basın.
Türkçe
TR
Sample