Philips 8FF3CME/05 user manual download (Page 2 of 34)

Languages: Turkish
Pages:34
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 34
3
Demo ayarlama
27
Otomatik Yönlendirmeyi ayarlama
27
me sesi ayarlama
27
PhotoFrame durumunu görüntüleme
28
6 Ürün bilgileri
29
10FF3CDW/10FF3CME/10FF3CMI
29
8FF3CDW/8FF3CME
30
7 Garanti ve servis
31
8 Sıkça sorulan sorular
32
çindekiler
1 Önemli
4
Güvenlik
4
Bildirim
4
2 Digital PhotoFrame Ürününüz
6
Giri
6
Kutuda neler var
6
Digital PhotoFrame hakkında genel bilgiler
8
3 Ba larken
10
Standı kurun
10
Gücü ba
layın
10
Bir depolama aygıtı ba
layın
10
PhotoFrame ürününü açma
11
Ekran menüsü dilini seçme
12
4 Digital PhotoFrame ürününüzün
kullanımı
13
Foto
rafları görüntüleme
13
Küçük resim modunda foto
raflara
Gözatma ve düzenleme
13
Foto
rafları kopyalama
15
Foto
raf albümleri olu turma ve yönetme
17
Bir slayt gösterisi albümü olu turma
18
5
Digital PhotoFrame ürününüzü daha
etkin kullanma
20
Slayt gösterisi sırasını seçme
20
Bir geçi efekti seçme
20
Slayt gösterisi hızını seçme
20
Kolaj foto
raf görüntüleme
20
Arka plan seçme
21
Parlaklı
ı ayarlama
22
Hafıza kartının içeri
ini koruma/korumayı
kaldırma
23
Saat ve tarih ayarlama
23
Bir olay hatırlatıcı ayarlama
24
Ekran Otomatik açma/kapatmayı ayarlama
26
Türkçe
TR
Sample