Philips 8FF3CME/05 user manual download (Page 18 of 34)

Languages: Turkish
Pages:34
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 18 of 34
19
Bir slayt gösterisi albümünü yeniden
adlandırma
1
[Slideshow Menu]
içinde
[Rename
Slideshow]
ö
esini seçin ve onaylamak için
OK
mesine basın.
Bir tu takımı görüntülenir.
2
Yeni albüm adı girin (24 karaktere kadar).
Bir alfabe seçin ve onaylamak için
OK
mesine basın.
Albüm adı tamamlandı
ında
Enter
tu unu seçin ve onaylamak için
OK
mesine basın.
Bir slayt gösterisi albümünü silme
1
[Slideshow Menu]
içinde
[Delete
Slideshow]
ö
esini seçin ve onaylamak için
OK
mesine basın.
2
[Yes]
ö
esini seçin ve onaylamak için
OK
mesine basın.
»
6
Bir albüm seçin ve onaylamak için
OK
mesine basın.
Albüm slayt gösterisine eklenmi /
gösteriden silinmi tir.
»
Türkçe
TR
Sample