Philips 8FF3CME/05 user manual download (Page 17 of 34)

Languages: Turkish
Pages:34
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 17 of 34
18
5
Yeni albüm adı girin (24 karaktere kadar).
Bir alfabe seçin ve onaylamak için
OK
mesine basın.
Albüm adı tamamlandı
ında
Enter
tu unu seçin ve onaylamak için
OK
mesine basın.
Slayt gösterisine albüm ekleme veya
gösteriden albüm çıkarma
Slayt gösterisine bir albüm ekleyebilir ve slayt
gösterisinden bir albümü silebilirsiniz.
1
Ana menüde
[Slideshow]>[Settings]>[Slid
eshows]
>bir foto
raf kayna
ı ö
esini seçin.
2
Onaylamak için
OK
tu una basın.
Bir albüm listesi görüntülenir.
3
Listeden eklemek istedi
iniz albümü seçin.
4
[Slideshow Menu]
ö
esine eri mek için
mesine basın.
5
[Add Album]
veya
[Default album]
ö esini
seçin ve onaylamak için
OK
dü mesine
basın.
»
3
Yeni albüm adı girin (24 karaktere kadar).
Bir alfabe seçin ve onaylamak için
OK
mesine basın.
Albüm adı tamamlandı
ında
Enter
tu unu seçin ve onaylamak için
OK
mesine basın.
Bir albümü silme
1
Bir albüm seçin.
2
tu una basın.
3
[Default album]
ö
esini seçin ve onaylamak
için
OK
mesine basın.
4
[Yes]
ö
esini seçin ve onaylamak için
OK
mesine basın.
Bir slayt gösterisi albümü
olu turma
1
Ana menüde
[Slideshow]
ö
esini seçin,
ardından onaylamak için
OK
dü mesine
basın.
2
[Slideshows]
ö
esini seçin ve onaylamak
için
OK
mesine basın.
3
Bir foto
raf kayna
ı seçin ve onaylamak için
[New Slideshow]
ö
esini seçmek için
OK
mesine basın.
4
Onaylamak için
OK
tu una basın.
Bir tu takımı görüntülenir.
»
TR
Sample