Philips 8FF3CME/05 user manual download (Page 16 of 34)

Languages: Turkish
Pages:34
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 16 of 34
17
2
Bir foto
raf kayna
ı seçin ve onaylamak için
OK
mesine basın.
3
[New Album]
ö
esini seçin ve onaylamak
için
OK
mesine basın.
Bir tu takımı görüntülenir.
4
Yeni albüm adı girin (24 karaktere kadar).
Bir alfabe seçin ve onaylamak için
OK
mesine basın.
Albüm adı tamamlandı
ında
Enter
tu unu seçin ve onaylamak için
OK
mesine basın.
Albümü yeniden adlandırma
1
Bir albüm seçin.
2
[Rename Album]
ö
esini seçmek için
mesine basın ve onaylamak için
OK
mesine basın.
Bir tu takımı görüntülenir.
»
»
2
PC/Mac bilgisayardaki bir albümden
foto
rafları seçin.
3
Foto
rafları PhotoFrame üzerindeki bir
albüme veya bir hafıza kartına kopyalayın.
4
USB kablosunu çıkarın.
PhotoFrame otomatik olarak yeniden
ba latılır.
pucu
Ayrıca PhotoFrame ürünündeki veya PhotoFrame
üzerindeki bir hafıza kartındaki foto
rafları bir PC/Mac
bilgisayara da kopyalayabilirsiniz.
PhotoFrame ürününe kopyalanan ve i lenen tüm
foto
raflar, depolama alanından tasarruf etmek ve
PhotoFrame üzerinde en iyi biçimde görüntülemek
amacıyla yeniden boyutlandırılabilir.
Foto
raf albümleri olu turma
ve yönetme
Bir albüm olu turma
PhotoFrame üzerinde ve PhotoFrame üzerinde
bulunan bir depolama aygıtında bir albüm
olu turabilirsiniz.
1
Ana menüde
[Photos]
ö
esini seçin,
ardından onaylamak için
OK
dü mesine
basın.
»
RESET
RESET
Türkçe
TR
Sample