Philips 8FF3CME/05 user manual download (Page 14 of 34)

Languages: Turkish
Pages:34
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 14 of 34
15
pucu
Görüntü kalitesini korumak için görüntüyü PhotoFrame
ürününde depolamadan önce yakınla tırın ve kırpın.
8FF3CDW/8FF3CME için: Yakınla
tırma ve kırpma
yalnızca 800*600 pikselin üzerindeki foto
raflara
uygulanır.
10FF3CDW/10FF3CME/10FF3CMI için: Yakınla
tırma ve
kırpma yalnızca 800*480 pikselin üzerindeki foto
raflara
uygulanır.
Foto
rafları kopyalama
Foto
rafları PhotoFrame ürününe ve
PhotoFrame ürününden kopyalama
1
Bir depolama aygıtı ba
layın.
2
mesine basın ve ardından
[Photos]>[Source]
>bir depolama aygıtı
ö
esini seçin.
3
Onaylamak için
OK
tu una basın.
4
Bir albüm seçin ve onaylamak için
OK
mesine basın.
Albümdeki foto
raflar küçük resimler
olarak gösterilir.
»
3
Onaylamak için
OK
tu una basın.
Bir foto
rafın yakınla tırılması ve
kırpılması
1
[Photo Menu]
içinde
[Zoom and Crop]
ö
esini seçin ve onaylamak için
OK
mesine basın.
2
Bir foto
rafı yakınla tırmak için
mesine basın.
Bir foto
rafı uzakla tırmak için
mesine basın.
3
Foto
rafı kırpmak için
/
/
/
dü mesine
basın.
4
Onaylamak için
OK
tu una basın.
5
[Yes]
ö
esini seçin ve onaylamak için
OK
mesine basın.
Türkçe
TR
Sample