Philips 8FF3CME/05 user manual download (Page 11 of 34)

Languages: Turkish
Pages:34
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 11 of 34
12
pucu
PhotoFrame ürününü yalnızca tüm kopyalama
ve kaydetme i lemleri tamamlandıktan sonra
kapatabilirsiniz.
Bir depolama aygıtını çıkarmadan önce tüm foto
raflar
ekranda görüntülenene kadar bekleyin.
Ekran menüsü dilini seçme
ekran menüsü dilini ayarlayabilirsiniz.
1
Ana menüde
[Setup]
ö
esini seçin ve
onaylamak için
OK
mesine basın.
2
[Language]
ö
esini seçin ve onaylamak için
OK
mesine basın.
3
[Language Setting]
ö
esini seçin ve
onaylamak için
OK
mesine basın.
4
Bir dil seçin ve onaylamak için
OK
mesine basın.
pucu
Güç her açıldı
ında dili ayarlamak isterseniz
[Language
Setting]
menüsünde
[Power on Setting]>[On]
ö esini
seçebilirsiniz.
TR
Sample