HP LaserJet Pro 200 Color MFP M275nw user manual download (Page 98 of 202)

Languages: Finnish
Pages:202
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 98 of 202
4.
Nuolilla voit selata ja valita
Skannaus
-
asetuksia.
Automaattinen
: Laite havaitsee
automaattisesti, onko skannausalustalla
oleva kohde asiakirja vai esine.
Asiakirja
: Laite käyttää asiakirjoille
optimoituja skannausasetuksia.
3D-kohde
: Laite käyttää kolmiulotteisille
esineille optimoituja skannausasetuksia.
5.
Kosketa
H.kortti
-painiketta. Painike syttyy, kun
kopiointi on valmis.
6.
Aloita kopiointi painamalla
Musta
- tai
Väri
-
painiketta.
7.
Laite kehottaa asettamaan seuraavan sivun eri
kohtaan kuvausalustalla. Kun olet valmis,
valitse
OK
-painike.
88
Luku 5
Kopioiminen
FIWW
Sample