HP LaserJet Pro 200 Color MFP M275nw user manual download (Page 80 of 202)

Languages: Finnish
Pages:202
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 80 of 202
4.
Nuolilla voit selata ja valita
Skannaus
-
asetuksia.
Automaattinen
: Laite havaitsee
automaattisesti, onko skannausalustalla
oleva kohde asiakirja vai esine.
Asiakirja
: Laite käyttää asiakirjoille
optimoituja skannausasetuksia.
3D-kohde
: Laite käyttää kolmiulotteisille
esineille optimoituja skannausasetuksia.
5.
Kosketa
Asetukset
-painiketta.
6.
Selaa
Monen siv. kop.
-painikkeen kohtaan ja
kosketa sitä.
70
Luku 5
Kopioiminen
FIWW
Sample