HP LaserJet Pro 200 Color MFP M275nw user manual download (Page 7 of 202)

Languages: Finnish
Pages:202
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 202
5
Kopioiminen
...................................................................................................................
63
Yksittäisen kopion tekeminen
...................................................................................................
64
Useiden kopioiden tekeminen
..................................................................................................
66
Monisivuisen asiakirjan kopioiminen
........................................................................................
69
Kopiointityön lajitteleminen
......................................................................................................
73
Kopioiminen molemmille puolille (kaksipuolisesti)
.......................................................................
78
Kopion pienentäminen tai suurentaminen
..................................................................................
82
Väri- tai mustavalkokopiointi
....................................................................................................
85
Henkilökorttien kopioiminen
....................................................................................................
87
Kopiolaadun optimointi
...........................................................................................................
90
Kopioiden vaaleuden tai tummuuden säätäminen
.......................................................................
93
Kopion kuvan muuttaminen
.....................................................................................................
96
Kopiointi vedostilassa
...........................................................................................................
100
Paperikoon ja -tyypin määrittäminen erikoispaperille kopiointia varten
........................................
104
Kopioinnin uusien oletusasetusten määrittäminen
......................................................................
108
Kopioinnin oletusasetusten palauttaminen
................................................................................
110
6
Skannaaminen
.............................................................................................................
113
Skannaaminen HP Scan -ohjelmalla (Windows)
.......................................................................
114
Skannaaminen HP Scan -ohjelmalla (Mac OS X)
......................................................................
115
Skannaaminen muusta ohjelmasta
..........................................................................................
116
Skannaaminen TWAIN-yhteensopivan ohjelman avulla
..............................................
116
Skannaaminen WIA-yhteensopivan ohjelman avulla
..................................................
116
Skannaus optisen tekstintunnistusohjelmiston (OCR) avulla
..........................................
116
Verkkokansioon skannaamisen ja sähköpostiin skannaamisen määrittäminen
..............................
117
Skannaa verkkokansioon
......................................................................................................
118
Skannaa sähköpostiin
...........................................................................................................
119
7
Hallinta ja huolto
..........................................................................................................
121
Laitteen yhteyden muuttaminen HP:n uudelleenmääritysapuohjelmalla
.........................................
122
HP:n Web-palvelusovellukset
.................................................................................................
123
IP-verkkoasetusten määrittäminen
...........................................................................................
124
Tulostimen jakamista koskeva vastuunvapautus
.........................................................
124
Verkkoasetusten tarkasteleminen tai muuttaminen
......................................................
124
TCP/IP-parametrien määrittäminen manuaalisesti ohjauspaneelista
.............................
124
Laitteen nimen vaihtaminen verkossa
.......................................................................
124
Yhteyden nopeus- ja kaksisuuntaisuusasetukset
..........................................................
125
HP Device Toolbox (Windows)
..............................................................................................
126
HP-apuohjelma (Mac OS X)
...................................................................................................
128
HP-apuohjelman avaaminen
...................................................................................
128
FIWW
v
Sample