HP LaserJet Pro 200 Color MFP M275nw user manual download (Page 65 of 202)

Languages: Finnish
Pages:202
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 65 of 202
Manuaaliset väriasetukset
Manuaalisilla väriasetuksilla voit säätää
Neutraali harmaa
-,
Rasteri
- ja
Reunojen hallinta
-
asetuksia tekstiä, grafiikkaa ja valokuvia varten.
Taulukko 4-1
Manuaaliset väriasetukset
Asetuksen kuvaus
Asetuksen vaihtoehdot
Reunojen hallinta
Reunojen hallinta
-asetus määrittää, miten reunat
luodaan. Reunojen hallinnassa on kaksi osaa:
mukautuva rasterointi ja lihotus. Mukautuva
rasterointi lisää reunaviivojen terävyyttä. Lihotus
puolestaan lieventää värilaattojen kohdistusvirheiden
vaikutusta asettamalla viereisten objektien reunat
hieman limittäin.
Pois
poistaa lihotuksen ja mukautuvan rasteroinnin käytöstä.
Kevyt
asettaa lihotuksen minimitasolle. Mukautuva rasterointi on
käytössä.
Normaali
asettaa lihotuksen keskitasolle. Mukautuva rasterointi
on käytössä.
Maksimi
on tehokkain lihotusasetus. Mukautuva rasterointi on
käytössä.
Rasteri
Puolisävyasetukset
vaikuttavat väritulostuksen
tarkkuuteen ja terävyyteen.
Tasainen
-asetus parantaa suurten, tasaisella värillä täytettyjen
alueiden laatua ja parantaa valokuvien ulkoasua tasoittamalla
liukuvärejä. Valitse tämä asetus, kun yhtenäinen ja tasainen
alueiden täyttö on tärkeää.
Yksityiskohtainen
-asetus on hyödyllinen teksteissä ja
grafiikassa, joissa tarvitaan rivien ja värien terävää erottelua, tai
kuvissa, jotka sisältävät kuvioita tai paljon tarkkuutta vaativia
yksityiskohtia. Valitse tämä asetus, kun terävät reunat ja
yksityiskohdat ovat tärkeitä.
Neutraali harmaa
Neutraali harmaa
-asetus määrää, miten
tekstissä, grafiikassa ja valokuvissa tarvittavat
harmaasävyt tuotetaan.
Vain musta
tuottaa neutraaleja värejä (harmaita ja mustaa)
vain mustalla väriaineella. Tämä takaa neutraalien värien
tulostumisen ilman värivirheitä. Tämä asetus toimii parhaiten
tulostettaessa asiakirjoja ja harmaasävyisiä näyttökaavioita.
4-väri
tuottaa neutraaleja värejä (harmaita ja mustaa)
yhdistelemällä kaikkia neljää väriainetta. Tämä menetelmä
mahdollistaa tasaisemmat liukuvärit ja siirtymät muihin väreihin
sekä tuottaa tummimman mustan jäljen.
FIWW
Manuaaliset väriasetukset
55
Sample