HP LaserJet Pro 200 Color MFP M275nw user manual download (Page 36 of 202)

Languages: Finnish
Pages:202
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 202
Tulostustyöasetusten muuttaminen (Mac OS X)
Tulostustyöasetusten muuttamisen prioriteetti
Tulostusasetusten arvojärjestys määräytyy sen mukaan, missä muutokset on tehty:
HUOMAUTUS:
Komentojen ja valintaikkunoiden nimet saattavat vaihdella käytössä olevan
ohjelman mukaan.
Arkin määrittely -valintataulu
: Tämä valintataulu avataan valitsemalla käytettävän ohjelman
Arkisto
-valikosta
Arkin määrittely
tai vastaava komento. Siinä määritetyt asetukset saattavat
kumota kaikkialla muualla määritetyt asetukset.
Tulosta-valintaikkuna
: Tämä valintaikkuna avataan valitsemalla käytettävän ohjelman
Tiedosto
-valikosta
Tulosta
,
Tulostimen asetukset
tai vastaava komento.
Tulosta
-
valintaikkunassa määritetyt asetukset ovat toissijaisia, ja ne
eivät
kumoa
Sivun asetukset
-valintaikkunassa määritettyjä asetuksia.
Tulostinohjaimen oletusasetukset
: Tulostinohjaimen oletusasetukset määräävät kaikissa
tulostustöissä käytettävät asetukset,
paitsi
jos asetuksia muutetaan
Sivun asetukset
-,
Tulosta
-
tai
Tulostimen ominaisuudet
-valintaikkunassa.
Tulostimen ohjauspaneelin asetukset
. Tulostimen ohjauspaneelin avulla määritetyt
asetukset ovat toissijaisia muualla määritettyihin asetuksiin verrattuna.
Kaikkien tulostustöiden asetusten muuttaminen ohjelman
sulkemiseen saakka
1.
Osoita
Tiedosto
-valikossa
Tulostaminen
-painiketta.
2.
Muuta haluamiasi asetuksia valikoissa.
Kaikkien tulostustöiden oletusasetusten muuttaminen
1.
Osoita
Tiedosto
-valikossa
Tulostaminen
-painiketta.
2.
Muuta haluamiasi asetuksia valikoissa.
3.
Valitse
Esiasetukset
-valikosta
Tallenna nimellä...
ja kirjoita esiasetuksen nimi.
Nämä asetukset tallennetaan
Esiasetukset
-valikkoon. Jos haluat käyttää uusia asetuksia, valitse
tallennettu esiasetusvaihtoehto aina, kun käynnistät ohjelman ja tulostat.
Laitteen kokoonpanoasetusten muuttaminen
1.
Osoita Apple-valikossa
Järjestelmäasetukset
-valikkoa ja sitten
Tulosta ja faksaa
-
symbolia.
2.
Valitse ikkunassa vasemmalla oleva laite.
3.
Osoita
Lisävarusteet ja tarvikkeet
-painiketta.
26
Luku 4
Tulosta
FIWW
Sample