HP LaserJet Pro 200 Color MFP M275nw user manual download (Page 34 of 202)

Languages: Finnish
Pages:202
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 202
Tulostustyöasetusten muuttaminen (Windows)
Tulostustyöasetusten muuttamisen prioriteetti
Tulostusasetusten arvojärjestys määräytyy sen mukaan, missä muutokset on tehty:
HUOMAUTUS:
Komentojen ja valintaikkunoiden nimet saattavat vaihdella käytössä olevan
ohjelman mukaan.
Sivun asetukset -valintaikkuna
: Tämä valintaikkuna avataan valitsemalla käytettävän
ohjelman
Tiedosto
-valikosta
Sivun asetukset
tai vastaava komento. Siinä määritetyt asetukset
kumoavat kaikkialla muualla määritetyt asetukset.
Tulosta-valintaikkuna
: Tämä valintaikkuna avataan valitsemalla käytettävän ohjelman
Tiedosto
-valikosta
Tulosta
,
Tulostimen asetukset
tai vastaava komento.
Tulosta
-
valintaikkunassa määritetyt asetukset ovat toissijaisia, ja ne
eivät
tavallisesti kumoa Sivun
asetukset -valintaikkunassa määritettyjä asetuksia.
Tulostimen asetukset -valintaikkuna (tulostinohjain)
. Avaa tulostinohjain
napsauttamalla
Tulosta
-valintaikkunan
Ominaisuudet
-painiketta.
Tulostimen ominaisuudet
–valintaikkunassa määritetyt asetukset eivät tavallisesti kumoa muualla tulostusohjelmassa
määritettyjä asetuksia. Useimpia tulostusasetuksia voi muuttaa tässä.
Tulostinohjaimen oletusasetukset
: Tulostinohjaimen oletusasetukset määräävät kaikissa
tulostustöissä käytettävät asetukset,
paitsi
jos asetuksia muutetaan
Sivun asetukset
-,
Tulosta
-
tai
Tulostimen ominaisuudet
-valintaikkunassa.
Tulostimen ohjauspaneelin asetukset
. Tulostimen ohjauspaneelin avulla määritetyt
asetukset ovat toissijaisia muualla määritettyihin asetuksiin verrattuna.
Kaikkien tulostustöiden asetusten muuttaminen ohjelman
sulkemiseen saakka
1.
Valitse ohjelmistossa
Tulosta
.
2.
Valitse ohjain ja valitse
Ominaisuudet
tai
Määritykset
.
24
Luku 4
Tulosta
FIWW
Sample