HP LaserJet Pro 200 Color MFP M275nw user manual download (Page 24 of 202)

Languages: Finnish
Pages:202
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 202
Laiteraporttien tulostaminen
Raportit
-valikosta voit tulostaa laitteen tietosivuja.
1.
Valitse aloitusnäytössä Asetukset
-painike.
2.
Kosketa
Raportit
-painiketta.
3.
Valitse tulostettavan työn nimi.
Valikon kohta
Kuvaus
Esittelysivu
Tulostaa tulostuslaatua havainnollistavan sivun
Valikkorakenne
Tulostaa kartan ohjauspaneelin valikkorakenteesta. Kartassa näkyvät kunkin valikon
aktiiviset asetukset.
Määritysraportti
Tulostaa kaikki laitteen asetukset sisältävän luettelon. Jos laite on kytketty verkkoon,
luettelo sisältää myös verkon tiedot.
Tarvikk. tila
Tulostaa kunkin tulostuskasetin seuraavat tilatiedot:
Kasetin jäljellä olevan käyttöiän arvioitu pituus prosentteina
sivuja jäljellä (arvio)
HP:n tulostuskasettien tuotenumerot
tulostettujen sivujen määrä.
Tietoja HP:n uusien tulostuskasettien tilaamisesta ja käytettyjen tulostuskasettien
kierrätyksestä
Verkon yhteenveto
Tulostaa laitteen verkkoasetukset sisältävän luettelon.
Käyttösivu
Luettelossa ovat PCL-sivut, PCL 6 -sivut, PS-sivut, juuttuneet tai väärin syöttyneet sivut,
mustavalkoiset tai värilliset sivut ja sivumäärä.
PCL-fonttiluettelo
Tulostaa asennettujen PCL-fonttien luettelon
PS-fonttiluettelo
Tulostaa asennettujen PostScript (PS) -fonttien luettelon
PCL6-fonttiluettelo
Tulostaa asennettujen PCL6-fonttien luettelon
Värinkäyttöloki
Tulostaa raportin, jossa näkyvät työkohtaiset käyttäjätunnus-, sovelluksen nimi- ja
värinkäyttötiedot
Huoltosivu
Tulostaa huoltoraportin
Diagnostiikkasivu
tulostaa kalibrointi- ja väridiagnostiikkasivut
Tulostuslaatu-sivu
Tulostaa sivun, jonka avulla voidaan ratkaista tulostuslaatuongelmia
14
Luku 2
Tuote-esittely
FIWW
Sample