HP LaserJet Pro 200 Color MFP M275nw user manual download (Page 199 of 202)

Languages: Finnish
Pages:202
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 199 of 202
PCL-fonttiluettelo
14
peruuttaminen
tulostustyö (Mac)
57
tulostustyö (Windows)
57
pienikokoiset asiakirjat
kopioiminen
87
pikavalinnat (Windows)
käyttö
28
luominen
29
portit
sijainti
9
PS-fonttiluett.
14
puhdistaminen
kameran linssinsuojus
165
kuvausalusta
165
paperirata
161
pystysuunta
muuttaminen (Mac)
40
muuttaminen (Windows)
39
R
raportit
Diagnostiikkasivu
14
Esittelysivu
14
Huoltosivu
14
Käyttösivu
14
Määritysraportti
14
PCL6-fonttiluettelo
14
PCL-fonttiluettelo
14
PS-fonttiluettelo
14
Tarvikk. tila
14
Tulostuslaatu-sivu
14
Valikkorakenne
14
Verkon yhteenveto
14
Värinkäyttöloki
14
Raportit-valikko
14
Readiris-OCR-ohjelma
116
reunasta reunaan -tulostaminen
165
reunojen hallinta
55
S
sammutusviive
asetus
130
sarjanumero, sijainti
10
sisäinen ohjetoiminto,
ohjauspaneelin
151
sivuja arkilla
valitseminen (Mac)
38
valitseminen (Windows)
36
sivukoot
asiakirjojen skaalaaminen
vastaavaksi (Mac)
47
asiakirjojen skaalaaminen
vastaavaksi (Windows)
46
sivumäärä
14
sivun suunta
muuttaminen (Mac)
40
muuttaminen (Windows)
39
skannaaminen
HP Scan -ohjelmistolla (Mac)
115
HP Scan -ohjelmistolla
(Windows)
114
optinen
tekstintunnistusohjelmisto
116
sähköpostiin
119
sähköpostiin, määritys
117
TWAIN-yhteensopiva ohjelma
116
verkkokansioon
118
verkkokansioon, määritys
117
WIA-yhteensopiva ohjelma
116
sovellukset
lataaminen
123
Sovellukset-valikko
123
Sulautettu Web-palvelin
avaaminen
124, 129
laitteen nimen vaihtaminen
124
salasanan vaihtaminen
129
verkkoasetusten muuttaminen
124
suunta
muuttaminen (Mac)
40
muuttaminen (Windows)
39
syöttölokero
materiaalin lisääminen
19
sijainti
8
sähköposti
skannaaminen
119
säästöasetukset
130
T
takaluukku
sijainti
9
tukokset
158
takatulostuslokero
sijainti
8
tarvikkeet
käyttäminen, kun vähissä
132
muut kuin HP:n
184
osanumerot
184
tila, tarkasteleminen HP-
apuohjelmalla (Mac)
128
tilaaminen
183, 184
vähissä olevan väriaineen
kynnysasetukset
132
väärennös
184
tarvikkeet, tilaaminen
Web-sivustot
183
tarvikkeiden tilasivu
14
tulostaminen
162
TCP/IP
IPv4-parametrien määrittäminen
manuaalisesti
124
tehdasasetukset, palauttaminen
150
tehdasasetusten palauttaminen
150
tila
aloitusnäkymä, ohjauspaneeli
12
HP-apuohjelma, Macintosh
128
tarvikkeet, raportin
tulostaminen
14
tilaaminen
tarvikkeet ja lisävarusteet
184
toistuvat jäljet, vianmääritys
164
toistuvat tulostusviat, vianmääritys
164
tukokset
estäminen
152
lokerot, poistaminen
154
määrän seuranta
14
paikantaminen
154
takaluukku, poistaminen
158
tulostelokero, poistaminen
157
tulostaminen
asetukset (Macintosh)
31, 32
laiteraportit
14
reunasta reunaan
165
tulostaminen molemmille puolille
Mac
35
Windows
33
tulostinohjaimet (Macintosh)
asetukset
31, 32
asetusten muuttaminen
26
FIWW
Hakemisto
189
Sample