HP LaserJet Pro 200 Color MFP M275nw user manual download (Page 197 of 202)

Languages: Finnish
Pages:202
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 197 of 202
Hakemisto
A
AirPrint
61
aliverkon peite
124
aloitusnäkymä, ohjauspaneeli
12
arkistolaatuinen tulostus
59
asetukset
ohjaimen asetukset
(Macintosh)
31, 32
ohjaimet
24
ohjaimet (Macintosh)
26
tehdasasetukset,
palauttaminen
150
verkkoraportti
14
asetussivu
14
asiakirjojen koon muuttaminen
kopioiminen
82
Macintosh
47
Windows
46
asiakirjojen pienentäminen
kopioiminen
82
asiakirjojen skaalaaminen
kopioiminen
82
Macintosh
47
Windows
46
asiakirjojen suurentaminen
kopioiminen
82
E
EconoMode-asetus
130
erikoiskansipaperi
tulostaminen (Mac)
45
erikoiskansipaperit
tulostaminen (Windows)
44
esiasetukset (Macintosh)
31, 32
etukansi, sijainti
8
F
fontit
luettelot, tulostaminen
14
H
harmaasävytulostus, Windows
59
henkilökortit
kopioiminen
87
HP:n huijausten vastainen Web-
sivusto
184
HP:n sulautettu Web-palvelin
avaaminen
124, 129
laitteen nimen vaihtaminen
124
salasanan vaihtaminen
129
verkkoasetusten muuttaminen
124
HP:n uudelleenmääritysapuohjelma
verkkoasennus
122
HP:n Web-palvelut
käyttöönotto
123
sovellukset
123
HP:n Web-palvelut, käyttöönotto
60
HP-apuohjelma, Macintosh
128
HP-apuohjelma Macintosh-
tietokoneisiin
avaaminen
128
ominaisuudet
128
HP Device Toolbox, käyttäminen
126
HP Easy Color
käyttäminen
53
poistaminen käytöstä
53
HP ePrint, käyttäminen
60
HP Scan -ohjelmisto (Mac)
115
HP Scan -ohjelmisto (Windows)
114
huijausten vastainen Web-sivusto
184
huoltosivu
14
I
IPv4-osoite
124
K
kaksipuoliasetukset, muuttaminen
125
kaksipuolinen tulostaminen
Mac
35
Windows
33
kamera, sijainti
8
kameran linssinsuojus
puhdistaminen
165
kansiot
skannaaminen verkkoon
118
kasetit
muut kuin HP:n
184
osanumerot
184
tarvikkeiden tilasivu
14
koko, kopio
pienentäminen tai
suurentaminen
82
kontrastiasetukset
kopio
93
kopioiden lajittelu
73
kopioiminen
kaksipuolinen
78
kontrasti, säätäminen
93
kuvanlaadun muuttaminen
96
laatu, säätäminen
90
oletusasetusten palauttaminen
110
paperikoko ja -tyyppi
104
pienentäminen
82
reunasta reunaan
165
suurentaminen
82
useita kopioita
66
uusien oletusasetusten
määrittäminen
108
vaaleus/tummuusasetukset
93
FIWW
Hakemisto
187
Sample