HP LaserJet Pro 200 Color MFP M275nw user manual download (Page 194 of 202)

Languages: Finnish
Pages:202
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 194 of 202
Osien, lisävarusteiden ja tarvikkeiden tilaaminen
HP:n alkuperäinen tulostuskasetti, kuvarumpu ja paperi
www.hp.com/
go/suresupply
Tilaa aitoja HP:n osia tai lisävarusteita
www.hp.com/
buy/parts
Tilaaminen huollon tai tuotetuen kautta
Ota yhteys HP:n valtuuttamaan huoltoon tai tukipalveluun.
Ongelma
Tuotenumero
Kasetin numero
Kuvaus
HP LaserJet -tulostuskasetti
CE310A
126A
Musta tulostuskasetti ja HP
ColorSphere -väriaine
CE311A
126A
Syaani tulostuskasetti ja HP
ColorSphere -väriaine
CE312A
126A
Keltainen tulostuskasetti ja HP
ColorSphere -väriaine
CE313A
126A
Magenta tulostuskasetti ja HP
ColorSphere -väriaine
Kuvarumpu
CE314A
Vaihtokuvarumpu
USB 2.0 -tulostinkaapeli
C6518A
(2 metrin vakio) liitäntäkaapeli
HUOMAUTUS:
Tuotetakuu kattaa tähän laitteeseen asennetun kuvarummun. Vaihtokuvarummuilla on
vuoden rajoitettu takuu asennuspäivästä lähtien. Kuvarummun asennuspäivä näkyy tarvikkeiden
tilasivulla. HP:n Premium Protection -takuu kattaa ainoastaan laitteen tulostuskasetit.
HP ja muut kuin HP-tarvikkeet
Hewlett-Packard Company ei voi suositella uusia eikä uusittuja tulostuskasetteja ja kuvarumpuja, jotka
eivät ole HP:n valmistamia.
HUOMAUTUS:
Muun valmistajan kuin HP:n toimittaman tulostuskasetin tai uudelleentäytetyn
tulostuskasetin käyttö ei vaikuta HP:n tulostintuotteita koskevaan asiakastakuuseen tai asiakkaan kanssa
tehtävän HP-tukipalvelusopimuksen ehtoihin. Jos kuitenkin laitteen virhetoiminto tai vahingoittuminen
johtuu muun valmistajan kuin HP:n tulostuskasetin tai uudelleentäytetyn tulostuskasetin käytöstä, HP
laskuttaa normaalin aika- ja materiaalihinnastonsa mukaan laitteen huollosta kyseisen virhetoiminnon
tai vahingoittumisen vuoksi.
HP:n väärennösten vastainen Web-sivusto
Siirry osoitteeseen
www.hp.com/
go/anticounterfeit
, kun olet asentanut HP:n tulostuskasetin ja
ohjauspaneelissa on ilmoitus, että kasetti ei ole HP:n. HP auttaa määrittämään tuotteen aitouden ja etsii
ratkaisun ongelmaan.
184
Luku 9
Tarvikkeet ja lisävarusteet
FIWW
Sample